Bezinning & Bezieling

Voor u ligt een greep uit het open aanbod van de kerken in Groningen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Er is nog veel meer en in de loop van het seizoen zal er ongetwijfeld nog veel bijkomen. Zingen, bezielen, inspireren, leren, verstillen, debatteren en doen: in de kerken van Groningen is gelegenheid om op diverse manieren bezig te zijn met oude en nieuwe vragen van het leven, geloven en de samenleving.

In de week van Gebed voor de Eenheid van 19 tot en met 26 januari 2020 zijn er gezamenlijke vieringen in de hele stad en hopelijk ook weer een kerkentocht. In de loop van de jaren is de rol van de Raad van kerken veranderd. In onze stad zijn vele oecumenische initiatieven waar kerken of voorgangers elkaar ontmoeten en samen werken, vieren of bidden. Dat gebeurt lang niet altijd vanuit de vergadering van de Raad van kerken. Wij hebben daarom besloten om minder te gaan vergaderen, maar elkaar twee keer per jaar te ontmoeten rond een thema.

De Raad van Kerken blijft een platform waar de verschillende kerken in de stad elkaar ontmoeten en wil in de stad een aanspreekpunt zijn voor wie geïnteresseerd is in het christelijk geloof en de rol van kerken in de samenleving. De Raad van Kerken is betrokken bij het stedelijk initiatief tegen eenzaamheid: EenSamen en ontwikkelde samen met Humanitas het project Maatjes voor Leven voor mensen die suïcide overwogen of een poging deden.

Wij hopen u te ontmoeten.

Vrede en alle goeds.

Ds. Jannet van der Spek

Voorzitter Raad van Kerken Groningen

Wilt u volgend jaar ook in Bezinning & Bezieling?

De uitgaven verschijnen kort voor september. Wilt u als kerk ook een bijdrage leveren, dan kunt u hiervoor tot uiterlijk 1 juli activiteiten doorgeven volgens een vast format. Hiervoor hebben we de volgende gegevens nodig:

1. Word document (.doc of .docx) met een beschrijving van de activiteit van maximaal 300 woorden (inleiding en beschrijving) en een wie, wat, waar van max. 100 woorden.

2. Titel van de activiteit en welke rubriek:
– Bijbel en geloofsvragen
– spiritualiteit
– lezing, debat en samenleving
– jongeren en studenten
– cultuur en excursie

3. Afbeelding in .jpg, .tif of .eps bestandsformaat met een resolutie van 768×945 pixels (staand) met 300dpi.

Voor vragen / informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris, via secretaris@rvkgroningen.nl