Bezinning & Bezieling

Voor u ligt een greep uit het open aanbod van de kerken in Groningen die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Er is nog veel meer en in de loop van het
seizoen zal er ongetwijfeld nog veel bijkomen. Bezinnen, bezielen, lezen, leren, verstillen, zingen, ontmoeten, debatteren en doen: in de kerken van Groningen is gelegenheid om op diverse manieren bezig te zijn met oude en nieuwe vragen van het leven, geloven en de samenleving.

Op 17 juni heeft Mw Birgit van Dongen-Svensgaard afscheid genomen als secretaris van de Raad van Kerken. Wij danken haar voor haar jarenlange inzet, haar brede blik en haar inspirerende betrokkenheid op de oecumene. Wij zijn blij met haar opvolgster Jeannette Wagenborg en wensen haar veel succes.

De Raad van Kerken is komend jaar betrokken bij het Gronings initatief tegen de eenzaamheid, waarvan de aftrap op dinsdagavond 27 september zal plaatsvinden. Ook doen wij samen met Humanitas mee een een gemeentebreed initiatief voor suicidepreventie. Wie hier belangstelling voor heeft kan contact opnemen met ondertekende. Wij hopen u te ontmoeten. Vrede en alle goeds.

Ds Jannet van der Spek, voorzitter Raad van Kerken Groningen

Bekijkt u hier de digitale versie van Bezinning en Bezieling 2018-2019

 

Jaarlijks geeft de Raad van Kerken van de stad Groningen het boekje Bezinning & Bezieling 2017-2018 uit. Dit boekje geeft een overzicht van allerlei activiteiten die worden georganiseerd door de verschillende kerken die lid zijn van de Raad van Kerken Groningen. Ook zijn er verschillende andere instanties die met hun aanbod komen. Het boekje wordt in een oplage van 3000 uitgegeven.

Standaard krijgen de lidkerken een bepaald aantal exemplaren van dit boekje. Bent u geen lid, maar wilt u wel dit boekje hebben dan kunt u deze bestellen via het secretariaat van de Raad van Kerken Groningen (zie contactpagina).

N.B. de cursussen die worden aangeboden vanuit de Rooms-katholieke Sint Martinusparochie vinden allen plaats in de St. Jozefkathedraal, Radesingel 2 te Groningen. Aanvangstijd is 20:00uur.

 

Wilt u volgend jaar ook in Bezinning & Bezieling?

De uitgaven verschijnen kort voor september. Wilt u als kerk ook een bijdrage leveren, dan kunt u hiervoor tot uiterlijk 1 juli activiteiten doorgeven volgens een vast format. Hiervoor hebben we de volgende gegevens nodig:

1. Word document (.doc of .docx) met een beschrijving van de activiteit van maximaal 300 woorden (inleiding en beschrijving) en een wie, wat, waar van max. 100 woorden.

2. Titel van de activiteit en welke rubriek:
– Bijbel en geloofsvragen
– spiritualiteit
– lezing, debat en samenleving
– jongeren en studenten
– cultuur en excursie

3. Afbeelding in .jpg, .tif of .eps bestandsformaat met een resolutie van 768×945 pixels (staand) met 300dpi.

Voor vragen / informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris, mevrouw Birgit van Dongen, via secretaris@rvkgroningen.nl