Hebt u nog een jas over?

Op zaterdag 11 november is er om 17.00 u een bijzondere vesper (avondgebed) in het hoogkoor van de Martinikerk. Vader Onufry van de Russisch Orthodoxe Kerk en ds. Pieter Versloot van de Martinikerk geven leiding aan een liturgie waarin oost en west elkaar ontmoeten.

Het thema is: Sint Martinus’ Jas. Het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten-Broers verleent haar medewerking. Eeuwe Zijlstra bespeelt het prachtige koororgel.

Tegen het einde van de vesper (rond 17.45 u) arriveert een stoet van zo’n 80 kinderen inclusief begeleiders en vluchtelingen uit verschillende AZC’s met lampionnen bij de Martini. Het New Life Choir (opgericht door Syrische vluchtelingen) komt met hen mee.

De kinderen en vesperbezoekers deponeren gezamenlijk jassen die zij over hebben op een speciale plek in de Martini. Deze jassen worden voor de winter geschonken aan de Open Hof Groningen en de stichting Dorcas. Daarna wordt een Martinuslied gezongen, waarna er voor iedereen soep wordt opgediend. In de kerk zullen gedichten hangen, die de kinderen hebben gemaakt over vluchteling zijn.

U bent van harte welkom en neemt u vooral een extra jas mee….!

 

(In deze activiteit werken de Raad voor Kerken Groningen, beeldend muziektheater Het Houten Huis, Vereniging Vrienden Martinikerk en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen)