Ds. Jannet van der Spek nieuwe voorzitter Raad van Kerken Groningen!

Op donderdag 26 mei is bekend gemaakt dat ds. Jannet van der Spek de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Groningen wordt. Halverwege de vergadering gaf scheidend voorzitter pastoor Victor Scheijde symbolisch de voorzittershamer over.  Dit was tevens het moment om pastoor Scheijde uitgebreid te bedanken voor het vele werk wat hij de afgelopen vier jaar heeft verzet. Vice-voorzitter pastoor Rolf Wagenaar benoemde de organisatie van het evenement in de Martinikerk dat, onder zijn hoede, tijdens de Passion is georganiseerd door de RvK in samenwerking met het Evangelisch Contactcentrum Groningen, als meest in het oog springend is. Daarnaast werd ook zijn wezenlijke bijdrage aan de verbetering van het cursusaanbod “Bezinning & Bezieling” genoemd door secretaris Birgit van Dongen.Afbeelding1

Onder het voorzitterschap van pastoor Scheijde zijn verdere stappen gezet in de onderlinge samenwerking tussen de diverse geloofsgemeenschappen binnen Groningen. Waaronder het organiseren van gezamenlijke activiteiten als de gebedsweek en diverse oecumenische vieringen. Ook heeft pastoor Scheijde zijn bijdrage verleend tijdens het openen van het Stilteportaal in de Nieuwe Kerk. Na een ronde van bedankjes en cadeaus werd de vergadering voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter ds. Jannet van der Spek.

Ds. Van der Spek is als predikant verbonden aan de Immanuëlkerk, een van de kerken binnen de Protestantse Gemeente Groningen.

De komende weken zal ze verder worden ingewerkt. De ingeslagen weg op het gebied van verdere samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen binnen Groningen zal worden voortgezet. Ook zal de Raad van Kerken initiatieven zoals de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen blijven ondersteunen. Ds. Van der Spek zal op haar eigen wijze een verdere invulling gaan geven aan het voorzitterschap. U zult daarover binnenkort vast meer horen.

Remco Nijland

Afbeelding2

Van links naar rechts: vice-voorzitter pastoor Wagenaar, voorzitter ds. Van der Spek, oud-voorzitter pastoor Scheijde, secretaris Van Dongen

Afbeelding3 Afbeelding4 Afbeelding5