Pasen in Groningen

Op deze pagina willen wij een overzicht geven van de verschillende kerkdiensten op en rond Pasen in de stad Groningen en omgeving.

Met dit overzicht willen we zowel vaste kerkgangers als mensen die minder regelmatig, of zelfs helemaal niet, naar de kerk gaan, de mogelijkheid bieden om hierbij aanwezig te zijn. Wees welkom in onze gebouwen en gemeenschappen!

Voor vragen en verdere informatie verwijzen we u graag naar de websites van de individuele kerken en kerkgemeenschappen. De namen van de kerken en gemeenschappen in de lijst hieronder zijn linkjes naar de individuele websites.

Salvator Mariaparochie Groningen-Helpman
Hoofdingang: Hora Siccamasingel 202, Groningen

Baptistengemeente
Korreweg 47, Groningen

25 maart         Palmpasen dienst o.l.v. ds. F. Stalman.                            Aanvang 10:00

26 maart         Passiestonde o.l.v. ds. J. Hofman                                      Aanvang 19:30

27 maart         Passiestonde verzorgd door ICHTUS en HOST-ifes      Aanvang 19:30

28 maart         Passiestonde o.l.v. zr. J. Duit.                                            Aanvang 19:30

29 maart         Passiestonde o.l.v. ds. H. Schaap                                      Aanvang 19:30

30 maart         Goede Vrijdag dienst o.l.v. ds. F. Stalman                      Aanvang 19:30

1 april            Feestelijke Paasgezinsdienst o.l.v. ds. F. Stalman          Aanvang 10:00

na afloop van de dienst staat er koffie met wat lekkers voor je klaar!

 

Christelijk Gereformeerde Kerk in Groningen
Jeruzalemkerk: W. A. Scholtenstraat 25-27, Groningen
Maranathakerk: Van Lenneplaan 97, Groningen
De Hoeksteen: P. Wieringaweg 2, Harenem>

 

PKN Wijkgemeente Damsterboord
Noorddijkerweg 14/16, Groningen

De Ark (PKN)
Haydnlaan 46, Groningen

De Fontein (PKN)
Eikenlaan 255, Groningen

Witte Donderdag ( donderdag 29 maart 19.30 uur) is het begin van de viering van de Drie Dagen van Pasen. Voorgangers ds. Marga Baas en mw Joke van Beveren. Deze avond staat de viering van de Maaltijd van de Heer centraal.  Medewerking wordt verleend door de cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken.

Op Goede Vrijdag (vrijdag 30 maart 19.30 uur) krijgt de viering het karakter van een wake. We lezen het passieverhaal, staan stil bij tien kruiswegstaties van beeldend kunstenaar Ted Felen, leggen bloemen bij het kruis en bidden de Goede Vrijdaggebeden. Voorgangers ds Marga Baas en mw Joke van Beveren

In de Paaswake (zaterdag 31 maart 21.30 uur) vieren we de overwinning van het Licht van Chris­tus. De nieuwe paaskaars wordt binnen gedra­gen en allen ont­steken hun licht daaraan. Dan lezen we de Schriften op­nieuw vanuit het licht van Pasen. Het hart van de viering is het Paasevangelie. Vervolgens belijden we ons geloof en vernieuwen we onze doopgeloften rond de doopvont. Voorgangers : ds Marga Baas en mw Joke van Beveren

Op Paasmorgen (zondag 1 april 9.30 uur) vieren we de opstanding van Christus in een dienst van Schrift en Tafel. Met de kinderen ronden we het project “Ik zorg voor jou” af. Voorganger is ds. Marga Baas. Aan de dienst wordt meegewerkt door het Goede Herder kerkkoor o.l.v. José van Dijken.

PKN Wijkgemeente De Bron
Bentismaheerd 1A, Groningen

Evangelische Gemeente De Rank
Paterswoldseweg 123, Groningen

 

Russisch Orthodoxe Kerk
Ganzevoortsingel 2, Groningen

 

Hervormde Gemeente Dorkwerd
Hoogeweg 2, Groningen

 

Helperkerk
Coendersweg 58, Groningen

 

Protestantse Gemeente te Hoogkerk
De Olle Kerk: Hoendiep 210, Groningen
Elim: Barkstraat 5, Groningen

Witte Donderdag 29 maart (HA *) 19.30 uur          De Olle Kerk

Goede Vrijdag 30 maart                   19.30 uur        De Olle Kerk m.m.v. Alfred en Maureen Poort

Stille Zaterdag 31 maart                   21.30 uur        De Olle Kerk

Pasen 01 april                                    09.30 uur m.m.v. het koor Sursum Corda

 

Immanuelkerk
Overwinningsplein 1, Groningen

 

GSP – Studentenplatform

 

 

Martinikerk
Martinikerkhof 3, Groningen

Noordelijk Heilsleger
Bieslookstraat 31-1, Groningen

 

Remonstrantse gemeente
Coehoornsingel 14, Groningen

Donderdag 29 maart, 19.30 uur, Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14

Witte Donderdag. Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente, in de Remonstrantse Kerk. Viering van het Heilig Avondmaal.

Voorgangers ds. J.H. Kikkert, ds. L.J. Lijzen en mw. ds. M. Overbosch.

Vrijdag 30 maart, 19.30 uur

Goede Vrijdag. Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente, in de Lutherse Kerk. Uitvoering van de Lukas Passion van Heinrich Schütz door de Lutherse Cantorij onder leiding van Tymen Jan Bronda.

Voorgangers ds. J.H. Kikkert, ds. L.J. Lijzen en mw. ds. M. Overbosch.

Zondag 1 april

Paasdienst – Remonstrantse Kerk

Voorganger: ds. Lense Lijzen

Aanvang: 10.30 uur

Doopsgezinde kerk

Oude Boteringestraat 33, Groningen

Donderdag 29 maart, 19.30 uur, Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14

Witte Donderdag. Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente, in de Remonstrantse Kerk. Viering van het Heilig Avondmaal.

Voorgangers ds. J.H. Kikkert, ds. L.J. Lijzen en mw. ds. M. Overbosch.

Vrijdag 30 maart, 19.30 uur

Goede Vrijdag. Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente, in de Lutherse Kerk. Uitvoering van de Lukas Passion van Heinrich Schütz door de Lutherse Cantorij onder leiding van Tymen Jan Bronda.

Voorgangers ds. J.H. Kikkert, ds. L.J. Lijzen en mw. ds. M. Overbosch.

Evangelisch Lutherse Gemeente
Haddingestraat 23, Groningen

Zondag  25 maart, 10.00 uur: Palmpasen. Voorganger ds. R.P. Yetsenga.

Donderdag 29 maart, 19.30 uur, Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14: Witte Donderdag. Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente, in de Remonstrantse Kerk. Viering van het Heilig Avondmaal. Voorgangers ds. J.H. Kikkert, ds. L.J. Lijzen en mw. ds. M. Overbosch.

Vrijdag 30 maart, 19.30 uur: Goede Vrijdag. Gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente, in de Lutherse Kerk. Uitvoering van de Lukas Passion van Heinrich Schütz door de Lutherse Cantorij onder leiding van Tymen Jan Bronda. Voorgangers ds. J.H. Kikkert, ds. L.J. Lijzen en mw. ds. M. Overbosch.

Zondag 1 april, 10.00 uur: Pasen. Uitvoering van de cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ van Johann Sebastian Bach door het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos. Voorganger mw. ds. M. Overbosch.

 

Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerkhof 1, Groningen

zondag 25 maart, Palm- en passiezondag, 9:30u.

maandag 26 maart, 19:30u “Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz“ van Haydn, gespeeld door leden van het Noord Nederlands Orkest

dinsdag 27 maart, 19:30u, Vesper

woensdag 28 maart, 19:30u Vesper

donderdag 29 maart, 19:30 in de Martinikerk: Witte donderdag

vrijdag 30 maart, 19:30u Goede Vrijdag

zaterdag 31 maart, 19:00 Kinderpaasnachtdienst

zaterdag 31 maart, 22:00 Wake op Stille Zaterdag

zaterdag 31 maart, 23:00u Paasnachtviering in de Martinikerk

zondag 1 april, 9:30u Paasmorgen: ‘Wij staan op nieuwe grond’

 

Oud-Katholieke St. Martinusparochie
Witte de Withstraat 2, Groningen

 

Pepergasthuis Kerk
Peperstraat 22, Groningen

 

Rooms-Katholieke St. Martinusparochie
Radesingel 4, Groningen

Sint Jozefkathedraal
Palmzondag 25 maart:                     9.00 uur:            Latijnse H.Mis met palmwijding
11.00 uur:            Hoogmis met palmwijding en palmprocessie
Woensdag 28 maart:                      19.30 uur:            Chrismamis met wijding van de H. Oliën
Witte Donderdag 29maart:          19.00 uur:            Hoogmis
Goede Vrijdag 30 maart:               14.00 uur:            Kinderkruisweg
15.00 uur:            Goede Vrijdag plechtigheden
19.00 uur:            Kruisweg. Het koor zingt de Via Crucis van F. Liszt
Paaszaterdag 31 maart:                 22.00 uur:            Paaswake
Paaszondag 1 april:                          11.00 uur:            Hoogmis
Paasmandag 2 april:                        11.00 uur:            Hoogmis

Sint Franciscuskerk
Palmzondag 25 maart:                     9.30 uur:            Hoogmis met palmwijding
Paaszaterdag 31 maart:                 20.30 uur:            Paaswake
Paaszondag 1 april:                            9.30 uur:            Hoogmis

Grace Anglican Church
Witte de Withstraat 2, Groningen