Kerst in Groningen

Op deze pagina willen wij een overzicht geven van de verschillende kerkdiensten op en rond Kerst in de stad Groningen en omgeving.

Met dit overzicht willen we zowel vaste kerkgangers als mensen die minder regelmatig, of zelfs helemaal niet, naar de kerk gaan, de mogelijkheid bieden om hierbij aanwezig te zijn. Wees welkom in onze gebouwen en gemeenschappen!

Voor vragen en verdere informatie verwijzen we u graag naar de websites van de individuele kerken en kerkgemeenschappen. De namen van de kerken en gemeenschappen in de lijst hieronder zijn linkjes naar de individuele websites.

Salvator Mariaparochie Groningen-Helpman
Hoofdingang: Hora Siccamasingel 202, Groningen

Baptistengemeente
Korreweg 47, Groningen

Zondag 24 december 21:30 uur: Kerstnachtdienst. Voorganger: ds. F. Stalman, met medewerking van combo

 

Maandag 25 december, 1e Kerstdag 10:00 uur. Voorganger: F. Stalman

Sfeervolle gezinsdienst met medewerking van oa. KingsKids, combo en zangkoor Soli Deo Gloria

 

 

Christelijk Gereformeerde Kerk in Groningen
Jeruzalemkerk: W. A. Scholtenstraat 25-27, Groningen
Maranathakerk: Van Lenneplaan 97, Groningen
De Hoeksteen: P. Wieringaweg 2, Harenem>

 

PKN Wijkgemeente Damsterboord
Noorddijkerweg 14/16, Groningen

zondag 24 december, kerstavond, om 20.30 uur, Dorpskerk Engelbert, mmv kinderkoor van OBS “De Driebond”

22.00 uur, Stefanuskerk Noorddijk, mmv Vera Panman, zang

maandag 25 december, Eerste Kerstdag,  10.00 uur, Stefanuskerk Noorddijk, met kerstspel

Voorganger in alle diensten: Ds Jan Wilts

De Ark (PKN)
Haydnlaan 46, Groningen

Op Zondag 24 december is er om 21.00 uur een kerstnachtdienst in De Ark.

Voorganger is ds. Peter Buikema.

Zoals gebruikelijk een dienst met veel muziek en zingen, schriftlezingen en een verhaal. Medewerking wordt verleend door Hanneke Doelman, het ‘Arkkoor’ o.l.v. Tineke Wieringa en organist/pianist Chris van Bruggen. Ook zijn er solisten: sopraan Anneke van der Heide en bas Gerrit Welle.

 

Maandag 25 december is er om 10.00 uur een gemeenschappelijke dienst in de Immanuelkerk op het overwinningsplein. Met ds. Jannet van der Spek en ds. Anita Akkerman als voorgangers. In De Ark is dus geen dienst.

 

De Fontein (PKN)
Eikenlaan 255, Groningen

Kerstnachtdienst

Graag nodigen wij u uit voor de sfeervolle kerstnachtdienst op zondag 24 december om 22.00 uur in De Fontein.
Voorganger is ds. Feike Volbeda. Medewerking wordt verleend door de Cantorij van De Fontein o.l.v. José van Dijken, Dick Dijkstra (orgel), Marian Kamstra (blokfluit). Na afloop is er glühwein en kerstbrood.

Eerste kerstdag

Op eerste kerstdag 25 december is er een dienst  voor jong en oud om 9.30 uur met voorganger ds. Marga Baas en met medewerking van het Goede Herder Kerkkoor o.l.v. José van Dijken. Het orgel wordt bespeeld door Carel van Aurich.

 

PKN Wijkgemeente De Bron
Bentismaheerd 1A, Groningen

Zondag 24 december – 22.00 uur: Kerstavonddienst – voorganger da. Alberte van Ess met medewerking van projectkoor
Maandag 25 december -10.00 uur: Gezinsdienst met musical – gevolgd door een Kerst-Inn met uitgebreide lunch.

Op Ouderjaarsdag – zondag 31 december – is er nog een Oudejaarsvesper om 17.00 uur. Voorganger: da. Alberte van Ess.

Evangelische Gemeente De Rank
Paterswoldseweg 123, Groningen

 

Russisch Orthodoxe Kerk
Ganzevoortsingel 2, Groningen

 

Hervormde Gemeente Dorkwerd
Hoogeweg 2, Groningen

 

Helperkerk
Coendersweg 58, Groningen

 

Protestantse Gemeente te Hoogkerk
De Olle Kerk: Hoendiep 210, Groningen
Elim: Barkstraat 5, Groningen

 

Immanuelkerk
Overwinningsplein 1, Groningen

24 december 22 uur kerstnachtdienst Voorgangers: Ds  Anita Akkerman en ds Jannet van der Spek
Klein kerstoratorium van Jannet Delver en Tom Lowenthal, o.l.v. Cobien Nieuwpoort,
m.m.v. Garyfaliá Katsimiga, piano, Carlo de Wild, trompet, Luuk Sikkema, orgel

25 december 10 uur kerstmorgendienst  Voorgangers: Ds  Anita Akkerman en ds Jannet van der Spek
Kerstmusical: De dieren van Bethlehem

 

GSP – Studentenplatform

 

Kerstnachtdienst in de Martinikerk (Martinikerkhof 3 te Groningen) van het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing

Aanvang 23.00 uur (kerk open vanaf 22.30 uur)

Voorganger: ds Tiemo Meijlink

Muzikale medewerking door het Koor van het GSp o.l.v. Ton Tromp;
Trombonekwartet Slide Brass o.l.v. Simon Oosterman; organist is Henk de Vries

Martinikerk
Martinikerkhof 3, Groningen

Kerstavond- en -nacht in de Martinikerk
24 december, 20:00u Gezamenlijke dienst van de Jeruzalemkerk, Oosterkerk, Tehuisgemeente en
Wijkgemeente Martinikerk. Voorgangers: Rein den Hertog en Pieter Versloot. Met interkerkelijk gospelkoor Cornerstone uit Groningen. Vleugel: Annemiek van Wezel, trompet: Tonny en Jurrina Ronda en orgel: Janny Knol-de Vries

24 december, 23:00u Kerstnachtdienst Martinidiensten van het GSp
Voorganger: ds Tiemo Meijlink
Muzikale medewerking door het Koor van het GSp o.l.v. Ton Tromp;
Trombonekwartet Slide Brass o.l.v. Simon Oosterman; organist is Henk de Vries

Eerste kerstdag, 25 december 9:30u ds. P.A. Versloot
Tweede kerstdag, 26 december 9:30u prop. H.L. Rodenhuis

Oudjaarsdag, 31 december, 19:00 ds. P.A. Versloot
Nieuwjaarsdag, 1 januari, 10:30u ds. P.A. Versloot

Noordelijk Heilsleger
Bieslookstraat 31-1, Groningen

 

Remonstrantse gemeente
Coehoornsingel 14, Groningen

 

24 december 10.30 uur Ds. L.J. Lijzen, vierde advent

Anders dan anders is het streven. In deze dienst met als thema Woorden en klanken van hoop en verwachting willen we zelf ingebrachte gedichten en teksten lezen, die raken aan advent en kerstmis. Het lezen en luisteren zullen we afwisselen met het zingen van adventsliederen.

 

25 december 10.30 uur Ds. L.J. Lijzen, Kerstmis, cantorij, zondagsschool, Kom in de Kring

De cantorij zal zingen en voor de kinderen is er een creatieve activiteit.

Doopsgezinde kerk
Oude Boteringestraat 33, Groningen

Evangelisch Lutherse Gemeente
Haddingestraat 23, Groningen

Zondag 17 december, 10.00 uur, Cantatedienst, waaruit wordt uitgevoerd cantate BWV 132 ‘Bereitet die Wege, bereitet die Bahn’ van Johann Sebastian Bach, door de Lutherse Bach Academie o.l.v. Tymen Jan Bronda. Voorganger ds. D.Th. Strasser.

Zondag 24 december, 16.00 uur, Kerstviering voor groot en klein, waarin een kerstspel wordt uitgevoerd.
Voorganger mw. ds. M. Overbosch

Zondag 24 december, 22.00 uur, Kerstnachtdienst met medewerking van de Lutherse Cantorij.
Voorganger ds. R.P. Yetsenga

Maandag 25 december, 10.00 uur, Kerstochtenddienst.
Voorganger mw. ds. M. Overbosch

Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerkhof 1, Groningen

Zondag 17 december, 17:00u Christmas Carols door de Cantorij van de Nieuwe Kerk

Zondag 24 december, Kinderkerstnachtdienst, twee voorstellingen. De 1e is van 18:00-1845u, de 2e van 19:30-20:15u

Zondag 24 december, 22:30u Kerstnachtdienst ‘There is a crack in everything…’

Maandag 25 december, 9:30 Kerst: Het licht schijnt in de duisternis

 

Oud-Katholieke St. Martinusparochie
Witte de Withstraat 2, Groningen

 

Pepergasthuis Kerk
Peperstraat 22, Groningen

Oecumenische Kerstvieringen 
24 dec              4e adventsviering                        10.30u

24 dec              Kerstnachtviering                       21.00u

25 dec              Kerstmorgen                                10.30u

31 dec              viering                                           10.30u

 

Rooms-Katholieke St. Martinusparochie
Radesingel 4, Groningen

Sint Jozefkathedraal
24 december: 19.00 uur – Gezinsviering met kerstliederen
20.30 uur – Latijnse nachtmis – Hoofdcelebrant mgr. C. van den Hout
23.00 uur – Nachtmis – Hoofdcelebrant mgr. C. van den Hout

25 december: 11.00 uur – Hoogmis
26 december: 11.00 uur – Hoogmis
31 december: 11.00 uur – Hoogmis
18.00 uur – Gezongen H.Mis met te Deum
1 januari: 11.00 uur – Hoogmis

St. Franciscuskerk
Zaagmuldersweg 67

24 december: 21.00 uur – Nachtmis
25 december: 9.30 uur – Hoogmis
13.00 uur – H.Mis in de Poolse taal
26 december: 13.00 uur – H.Mis in de Poolse taal
31 december: 9.30 uur – Hoogmis
13.00 uur – H.Mis in de Poolse taal.
Grace Anglican Church
Witte de Withstraat 2, Groningen