Keti Koti Groningen – 1 juli 2018

In het kader van 155 jaar afschaffing slavernij bieden wij als initiatiefgroep het evenement ‘Keti Koti Groningen’ aan, dat vrij toegankelijk is op 1 juli 2018 in en rond de Nieuwe Kerk. In aanloop van de oprichting van een stichting dient dit evenement als pilot voor toekomstige activiteiten en initiatieven welke wij willen ondersteunen (een podium bieden en faciliteren) met als doel sociale cohesie in de samenleving. Daarbij richten wij ons op het gebied van cultuur, educatie en ontmoetingen. U kunt het volledige programma alvast bekijken: Programma Keti Koti Groningen 2018

U bent van harte welkom dit evenement dat vrij toegankelijk is, bij te wonen!

Aanmelden kan via ketikotigroningen@gmail.com met opgave van aantal bezoekers, opgave voor een onderdeel van het keuzemenu (beperkt aantal plekken) en opgave voor gebruik maken van lunchpakket.

50 jaar Humanae Vitea – lezing door Kardinaal W.J. Eijk

Op dinsdag 6 maart om 20:00u verzorgd Kardinaal W.J. Eijk de lezing. Het onderwerp van deze avond: “50 jaar Humanae Vitae”.

Locatie: Sint Martinusparochie, Radesingel 4 te Groningen

Hebt u nog een jas over?

Op zaterdag 11 november is er om 17.00 u een bijzondere vesper (avondgebed) in het hoogkoor van de Martinikerk. Vader Onufry van de Russisch Orthodoxe Kerk en ds. Pieter Versloot van de Martinikerk geven leiding aan een liturgie waarin oost en west elkaar ontmoeten.

Het thema is: Sint Martinus’ Jas. Het Martinikerkkoor onder leiding van Marijke van Zanten-Broers verleent haar medewerking. Eeuwe Zijlstra bespeelt het prachtige koororgel.

Tegen het einde van de vesper (rond 17.45 u) arriveert een stoet van zo’n 80 kinderen inclusief begeleiders en vluchtelingen uit verschillende AZC’s met lampionnen bij de Martini. Het New Life Choir (opgericht door Syrische vluchtelingen) komt met hen mee.

De kinderen en vesperbezoekers deponeren gezamenlijk jassen die zij over hebben op een speciale plek in de Martini. Deze jassen worden voor de winter geschonken aan de Open Hof Groningen en de stichting Dorcas. Daarna wordt een Martinuslied gezongen, waarna er voor iedereen soep wordt opgediend. In de kerk zullen gedichten hangen, die de kinderen hebben gemaakt over vluchteling zijn.

U bent van harte welkom en neemt u vooral een extra jas mee….!

 

(In deze activiteit werken de Raad voor Kerken Groningen, beeldend muziektheater Het Houten Huis, Vereniging Vrienden Martinikerk en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen)

Toneelvoorstelling “Hier sta ik”- dansen en vechten met Maarten Luther

Kees van der Zwaard speelt met Luther

 Op 16 november speelt Kees van der Zwaard zijn nieuwe theatervoorstelling Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther.  U kunt deze muzikale monoloog meemaken in de Luther Kerk, Haddingestraat 23 te Groningen; aanvang 20:00 uur; Entree: € 5,–

Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a. AF – terug naar Srebrenica, de monoloog van een Dutchbatter, succesvol gespeeld door gouden kalf-winnaar Cees Geel.

Flyer Hier sta ik - voor

In Hier sta ik duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Een aparte rol is weggelegd voor een computer-gestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.

Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten Luther is in heel Nederland te zien. De speellijst (die nog wordt uitgebreid) is te vinden op www.keesvanderzwaard.nl.

Activiteiten in de Lutherse kerk rond Hervormingsdag 2017

Bekijkt u hier de Flyer van de activiteiten in de Lutherse Kerk

Adres Lutherzaal: ingang naast de kerk (Haddingestraat 23, Groningen)

Maandag 30 oktober

Lezing over Luther God zoekt de goddeloze; over het hart van Luther’s theologie door Dr. Wessel ten Boom In zijn lezing onderzoekt Wessel ten Boom wat Luther precies bedoelde met zijn stellingname. Hoe ver reikt deze Bijbelse herontdekking, bijvoorbeeld in vergelijking met Calvijn en ‘Rome’? Hoe komt het dat wij moderne mensen met deze radicale tonen eerder moeite hebben dan dat we erdoor worden bevrijd? Dr. Ten Boom is predikant, gepromoveerd op Augustinus. 19.30 uur – Lutherzaal – gratis

Vrijdag 3 november

Lezing over Luther Luther, de Bijbel en de invloed van de boekdrukkunst door Dr. Otto Mulder In zijn lezing onderzoekt Otto Mulder de omgang van Luther met de Bijbel, zijn vertaling van het Nieuwe Testament en later ook van het Oude Testament, zijn verweer tegen de Katholieke kerk op basis van het Woord en zijn veranderende houding ten aanzien van de Joden. Dit alles in het kader van de revolutionaire ontwikkeling van de boekdrukkunst. Dr. Mulder is predikant, gepromoveerd op hoofdstuk 25 van het wijsheidsboek Sirach. 19.30 uur – Lutherzaal – gratis

Zaterdag 4 november

Meezingavond Liederenavond met Lutherliederen: zing mee of luister naar! Meezingavond bij het nieuwe orgel in de Lutherse kerk samen met de Cantorij. Luther Klassiekers en aria’s van Bach en Händel. Meezingers kunnen zich opgeven via www.schnitgerfestival.nl. 19.30 uur – Lutherse kerk – toehoorders gratis* *collecte na afloop Adres Lutherzaal: ingang naast de kerk (Haddingestraat 23, Groningen) Schnitger festival g r o n i n g e n 2 0 1 7

Stadsgesprek over de Reformatie

Op zaterdag 28 oktober is er een Stadsgesprek over de Reformatie in de Nieuwe Kerk, van 14.30 uur – 16.30 uur. Wat heeft de Reformatie de stad Groningen gebracht? Wat heb je er nu nog aan met het oog op de toekomst van de stad en van de kerk? Prikkelende inleidingen, stevige stellingen en een geanimeerd gesprek o.l.v. Ruth Peetoom. Zorg dat je er bij bent.

PROGRAMMA STADSGESPREK 500 JAAR REFORMATIE IN GRONINGEN
Welke stelling zou jij vandaag op een kerkdeur willen spijkeren?
Hoe had Stad er zonder de reformatie uitgezien? Wat vinden de pastoor, een agnost en een dominee ervan?
Praat en spijker mee in het stadsgesprek onder leiding van Ruth Peetoom over de actuele betekenis van de reformatie.
14.00 u Inloop met koffie en thee
14.25 u Muziek uit de Reformatietijd
14.30 u Opening door Ruth Peetoom
14.35 u Dr. Harm Veldman vertelt over drie voorlopers van de Reformatie in Groningen.
15.00 u Pieter Bootsma vertelt over de Reformatie aan de hand van de bouw van de Nieuwe Kerk
15.20 u Pauze
15.40 u De pastoor, agnost en de dominee spijkeren hun stelling op de deur en lichten die kort toe. Ondertussen gesprek met de zaal
16.05 u De remonstrant en de priester spijkeren hun stelling op de deur, waarna gesprek met de zaal.
16.30 u Muziek uit de reformatietijd
16.40 u Sluiting door Ruth Peetoom
______
17.00 u De deur met stellingen wordt lopend naar de Martini gebracht
17.15 u De deur wordt toegevoegd aan de Refo500 tentoonstelling in de Martini, waarna die wordt geopend
17.30 u Borrel
18.15 u Sluiting

Toegang 5 euro

Adres: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen

Archief – Bezinning & Bezieling 2016-2017

Hier kunt u de digitale versie van het boekje Bezinning & Bezieling 2016-2017 downloaden.

Ds. Jannet van der Spek nieuwe voorzitter Raad van Kerken Groningen!

Op donderdag 26 mei is bekend gemaakt dat ds. Jannet van der Spek de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Groningen wordt. Halverwege de vergadering gaf scheidend voorzitter pastoor Victor Scheijde symbolisch de voorzittershamer over.  Dit was tevens het moment om pastoor Scheijde uitgebreid te bedanken voor het vele werk wat hij de afgelopen vier jaar heeft verzet. Vice-voorzitter pastoor Rolf Wagenaar benoemde de organisatie van het evenement in de Martinikerk dat, onder zijn hoede, tijdens de Passion is georganiseerd door de RvK in samenwerking met het Evangelisch Contactcentrum Groningen, als meest in het oog springend is. Daarnaast werd ook zijn wezenlijke bijdrage aan de verbetering van het cursusaanbod “Bezinning & Bezieling” genoemd door secretaris Birgit van Dongen.Afbeelding1

Onder het voorzitterschap van pastoor Scheijde zijn verdere stappen gezet in de onderlinge samenwerking tussen de diverse geloofsgemeenschappen binnen Groningen. Waaronder het organiseren van gezamenlijke activiteiten als de gebedsweek en diverse oecumenische vieringen. Ook heeft pastoor Scheijde zijn bijdrage verleend tijdens het openen van het Stilteportaal in de Nieuwe Kerk. Na een ronde van bedankjes en cadeaus werd de vergadering voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter ds. Jannet van der Spek.

Ds. Van der Spek is als predikant verbonden aan de Immanuëlkerk, een van de kerken binnen de Protestantse Gemeente Groningen.

De komende weken zal ze verder worden ingewerkt. De ingeslagen weg op het gebied van verdere samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen binnen Groningen zal worden voortgezet. Ook zal de Raad van Kerken initiatieven zoals de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen blijven ondersteunen. Ds. Van der Spek zal op haar eigen wijze een verdere invulling gaan geven aan het voorzitterschap. U zult daarover binnenkort vast meer horen.

Remco Nijland

Afbeelding2

Van links naar rechts: vice-voorzitter pastoor Wagenaar, voorzitter ds. Van der Spek, oud-voorzitter pastoor Scheijde, secretaris Van Dongen

Afbeelding3 Afbeelding4 Afbeelding5

Oproep tot gebed

30217De Raad van Kerken vraagt kerken en gemeenten aandacht te geven aan de slachtoffers van het toenemende geweld in de wereld. Het moderamen van de Raad reageert daarmee positief op de oproep die de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft doen uitgaan, waarin verschillende grote conflicten worden genoemd ‘die de wereldvrede bedreigen’.

De Raad van Kerken voert op dit moment zelf een campagne voor de kerk en voor andere minderheden in Syrië en Irak. Er wordt gepleit voor ruimte en een blijvende aanwezigheid van deze minderheden in de genoemde landen. De oproep sluit daar constructief op aan. De Raad bespreekt de situatie in de genoemde landen verder met het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims.
Het moderamen van de Raad van Kerken heeft waardering voor het idee om een gezamenlijk appel te doen uitgaan naar de achterban. Wat het moderamen betreft kan de plaatselijke gemeente het beste zelf beoordelen welk moment deze week het meest geschikt is voor het gebed om vrede.
Een mogelijke tekst zou kunnen zijn:

Als christenen in Nederland bidden we om vrede,
we realiseren ons dat we de samenleving slechts kunnen dienen
door compassie aan de dag te leggen,
we weten ons verbonden met mensen,
ook als ze een andere religie of levensbeschouwing aanhangen.
Wij vragen U, goede God, initiatieven te zegenen van mensen
die met een open en onbevangen houding anderen willen dienen.

Sterk een ieder die het lijden in de ogen moet zien,

die slachtoffer is van agressie,
van wie rechten met voeten worden getreden.

We weten dat ook anderen, moslims en joden, een zelfde verlangen hebben,

hunkeren naar een veilige plek en naar onderlinge verdraagzaamheid.
Geef dat de geest van onderling begrip zich kan versterken.

Overzicht vieringen rondom Kerstmis

Vandaag is de pagina gelanceerd met een overzicht van de verschillende activiteiten rondom Kerstmis. Als u hier klikt, komt u op deze site.