Activiteiten in de Lutherse kerk rond Hervormingsdag 2017

Bekijkt u hier de Flyer van de activiteiten in de Lutherse Kerk

Adres Lutherzaal: ingang naast de kerk (Haddingestraat 23, Groningen)

Maandag 30 oktober

Lezing over Luther God zoekt de goddeloze; over het hart van Luther’s theologie door Dr. Wessel ten Boom In zijn lezing onderzoekt Wessel ten Boom wat Luther precies bedoelde met zijn stellingname. Hoe ver reikt deze Bijbelse herontdekking, bijvoorbeeld in vergelijking met Calvijn en ‘Rome’? Hoe komt het dat wij moderne mensen met deze radicale tonen eerder moeite hebben dan dat we erdoor worden bevrijd? Dr. Ten Boom is predikant, gepromoveerd op Augustinus. 19.30 uur – Lutherzaal – gratis

Vrijdag 3 november

Lezing over Luther Luther, de Bijbel en de invloed van de boekdrukkunst door Dr. Otto Mulder In zijn lezing onderzoekt Otto Mulder de omgang van Luther met de Bijbel, zijn vertaling van het Nieuwe Testament en later ook van het Oude Testament, zijn verweer tegen de Katholieke kerk op basis van het Woord en zijn veranderende houding ten aanzien van de Joden. Dit alles in het kader van de revolutionaire ontwikkeling van de boekdrukkunst. Dr. Mulder is predikant, gepromoveerd op hoofdstuk 25 van het wijsheidsboek Sirach. 19.30 uur – Lutherzaal – gratis

Zaterdag 4 november

Meezingavond Liederenavond met Lutherliederen: zing mee of luister naar! Meezingavond bij het nieuwe orgel in de Lutherse kerk samen met de Cantorij. Luther Klassiekers en aria’s van Bach en Händel. Meezingers kunnen zich opgeven via www.schnitgerfestival.nl. 19.30 uur – Lutherse kerk – toehoorders gratis* *collecte na afloop Adres Lutherzaal: ingang naast de kerk (Haddingestraat 23, Groningen) Schnitger festival g r o n i n g e n 2 0 1 7

Bezinning & Bezieling 2016-2017

Hier kunt u de digitale versie van het boekje Bezinning & Bezieling 2016-2017 downloaden.

Ds. Jannet van der Spek nieuwe voorzitter Raad van Kerken Groningen!

Op donderdag 26 mei is bekend gemaakt dat ds. Jannet van der Spek de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken Groningen wordt. Halverwege de vergadering gaf scheidend voorzitter pastoor Victor Scheijde symbolisch de voorzittershamer over.  Dit was tevens het moment om pastoor Scheijde uitgebreid te bedanken voor het vele werk wat hij de afgelopen vier jaar heeft verzet. Vice-voorzitter pastoor Rolf Wagenaar benoemde de organisatie van het evenement in de Martinikerk dat, onder zijn hoede, tijdens de Passion is georganiseerd door de RvK in samenwerking met het Evangelisch Contactcentrum Groningen, als meest in het oog springend is. Daarnaast werd ook zijn wezenlijke bijdrage aan de verbetering van het cursusaanbod “Bezinning & Bezieling” genoemd door secretaris Birgit van Dongen.Afbeelding1

Onder het voorzitterschap van pastoor Scheijde zijn verdere stappen gezet in de onderlinge samenwerking tussen de diverse geloofsgemeenschappen binnen Groningen. Waaronder het organiseren van gezamenlijke activiteiten als de gebedsweek en diverse oecumenische vieringen. Ook heeft pastoor Scheijde zijn bijdrage verleend tijdens het openen van het Stilteportaal in de Nieuwe Kerk. Na een ronde van bedankjes en cadeaus werd de vergadering voortgezet onder leiding van de nieuwe voorzitter ds. Jannet van der Spek.

Ds. Van der Spek is als predikant verbonden aan de Immanuëlkerk, een van de kerken binnen de Protestantse Gemeente Groningen.

De komende weken zal ze verder worden ingewerkt. De ingeslagen weg op het gebied van verdere samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen binnen Groningen zal worden voortgezet. Ook zal de Raad van Kerken initiatieven zoals de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen blijven ondersteunen. Ds. Van der Spek zal op haar eigen wijze een verdere invulling gaan geven aan het voorzitterschap. U zult daarover binnenkort vast meer horen.

Remco Nijland

Afbeelding2

Van links naar rechts: vice-voorzitter pastoor Wagenaar, voorzitter ds. Van der Spek, oud-voorzitter pastoor Scheijde, secretaris Van Dongen

Afbeelding3 Afbeelding4 Afbeelding5

Oproep tot gebed

30217De Raad van Kerken vraagt kerken en gemeenten aandacht te geven aan de slachtoffers van het toenemende geweld in de wereld. Het moderamen van de Raad reageert daarmee positief op de oproep die de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland heeft doen uitgaan, waarin verschillende grote conflicten worden genoemd ‘die de wereldvrede bedreigen’.

De Raad van Kerken voert op dit moment zelf een campagne voor de kerk en voor andere minderheden in Syrië en Irak. Er wordt gepleit voor ruimte en een blijvende aanwezigheid van deze minderheden in de genoemde landen. De oproep sluit daar constructief op aan. De Raad bespreekt de situatie in de genoemde landen verder met het OJCM, het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims.
Het moderamen van de Raad van Kerken heeft waardering voor het idee om een gezamenlijk appel te doen uitgaan naar de achterban. Wat het moderamen betreft kan de plaatselijke gemeente het beste zelf beoordelen welk moment deze week het meest geschikt is voor het gebed om vrede.
Een mogelijke tekst zou kunnen zijn:

Als christenen in Nederland bidden we om vrede,
we realiseren ons dat we de samenleving slechts kunnen dienen
door compassie aan de dag te leggen,
we weten ons verbonden met mensen,
ook als ze een andere religie of levensbeschouwing aanhangen.
Wij vragen U, goede God, initiatieven te zegenen van mensen
die met een open en onbevangen houding anderen willen dienen.

Sterk een ieder die het lijden in de ogen moet zien,

die slachtoffer is van agressie,
van wie rechten met voeten worden getreden.

We weten dat ook anderen, moslims en joden, een zelfde verlangen hebben,

hunkeren naar een veilige plek en naar onderlinge verdraagzaamheid.
Geef dat de geest van onderling begrip zich kan versterken.

Overzicht vieringen rondom Kerstmis

Vandaag is de pagina gelanceerd met een overzicht van de verschillende activiteiten rondom Kerstmis. Als u hier klikt, komt u op deze site.

Vluchtelingen welkom

De Raad van Kerken ondersteunt het initiatief Vluchtelingen Welkom. Voorzitter, pastoor Victor Scheijde zal maandag daarom ook aanwezig zijn op de Grote Markt in Groningen. Gaat u ook?

Bezinning & Bezieling 2016-2017

benb2016

Bezinning& Bezieling is verzameling aan activiteiten die door de leden van de Raad van Kerken Groningen wordt aangeboden. De RvK is een platform waar de verschillende kerken in de stad elkaar ontmoeten en wil in de stad een aanspreekpunt zijn voor wie geinteresseerd is in het christelijk geloof en de rol van de kerk in de samenleving. (www.rvkgroningen.nl)

Jaarlijks worden er door de aangesloten kerken tal van activiteiten georganiseerd, dit zijn lezingen, cursussen, filmavonden etc. Dit aanbod is gevangen in het boekje Bezinning & Bezieling.

Kijk snel in de kersverse Bezinning & Bezieling 2016-2017.

Kerkennacht Groningen 2015

image

Vrijdag 19 juni 2015 is er de kerkennacht 2015 in Groningen.

Het programma is een wandeling langs verschillende kerken in de binnenstad van Groningen. Het is mogelijk om slechts delen van het programma bij te wonen.

We starten op vrijdag 19 juni om:

19.30 in de Martinikerk (Martinikerkhof 3) met een Preek van de Leek uitgesproken door Pieter Sijpersma, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden.

0m 20.30 uur volgt een rondleiding in de Sint Jozefkathedraal (Radesingel 4) met aandacht voor de gebrandschilderde ramen van de kathedraal en het Maalschalkerweerdorgel dat wordt bespeeld door Sjoerd Ruisch.

Om 21.15 uur is er een muzikaal programma in de Pepergasthuiskerk (Peperstraat 21-29).

Om 22.00 uur is er een getijdengebed in hetStadsklooster (Lutherzaal Haddingestraat 23).

Van het Stadsklooster lopen we in een meditatieve wandeling naar de Russisch Orthodoxe kerk (Ganzevoortsingel 2) waar om 23.30 uur de avond wordt afgesloten met een avondgebed. (Russisch Orthodoxe kerk, Ganzevoortsingel 2)